Meille töihin

Harjun oppimiskeskus tarjoaa hevostalouden, luonto- ja ympäristöalan, maa- ja metsätalouden sekä puutarha-alan ammatillista koulutusta.

Harjun oppimiskeskus on aloittanut kansainvälisesti ainutlaatuisen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen kokonaisuuden kehittämisen. Keskus hyödyntää toiminnassaan juuri valmistuvaa nykyaikaista aktiivipihattoa. Toimintansa tueksi oppilaitos on saanut 2-vuotisen EAKR-rahoituksen toimintaympäristön kehittämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on hevosten hyvinvoinnin ja hevosalan sekä hevosurheilun asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen avulla.

Hankkeessa kartoitetaan hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamiseen pyrkiviä simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologioita sekä digitaalisia yhteistyö- ja innovaatioalustoja tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi.

 

Etsimme joukkoomme asiantuntevaa ja dynaamista

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

määräaikaiseen tehtävään 31.7.2021 saakka. Työ alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan.

Projektipäällikön tehtävänä on hallinnoida kehittämishanketta sekä siihen liittyvää investointihanketta vastaten hankkeiden talouden ja toiminnan toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Hän koordinoi hankkeiden etenemistä suunnitelmien mukaisesti ohjaten hanketoimenpiteiden suunnittelua, toteutusta, arviointia ja vakiinnuttamista sekä vastaa hankkeiden kokonaisarvioinnista ja tiedottamisesta eri toimijoille. Lisäksi hän toteuttaa investointihankkeen kilpailutukset ja laitehankinnat.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta. Hakijalta odotetaan kokemusta kehittämistehtävistä ja riittävää kielitaitoa. Hakijalle katsotaan eduksi hevosalan tuntemus, pedagoginen osaaminen sekä aiempi EU-hankkeiden toteuttaminen. Arvostamme hyviä verkostoitumis- ja tiimityötaitoja sekä näkemystä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Tehtävässä sovelletaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta. Tehtävään valitun on esitettävä lain (504/2002 6§) mukainen ote rikosrekisteristä ja hyväksyttävä lääkärintodistus 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Hakeminen

Hakemukset osoitetaan 20.10.2019 mennessä Harjun Oppimiskeskus Oy:n hallitukselle osoitteeseen: mika.palosara@harjunopk.fi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja/rehtori
Mika Palosara 0440 232 980

 

Harjun oppimiskeskus on Kaakkois-Suomen ainoa luonnonvara-alan toisen asteen oppilaitos. Oppilaitoksen omistaa Harjun Oppimiskeskus Oy. Oppilaitos tarjoaa hevostalouden, luonto- ja ympäristöalan, maatalouden, metsätalouden sekä puutarha-alan ammatillista koulutusta. Oppilaitoksessa opiskelee yli 200 opiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen lisäksi organisaatio toimii vilkkaana ja kehittyvänä matkailupalveluiden tuottajana.

Nykyisen toimitusjohtajan/rehtorimme siirtyessä uusiin haasteisiin etsimme hänelle seuraajaa.

TOIMITUSJOHTAJA/REHTORI

Toimitusjohtaja/rehtorin keskeisenä tehtävänä on vastata osakeyhtiön monipuolisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toimia ammatillisen oppilaitoksen johtajana. Ensisijaisesti etsimme alalle soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä, joka täyttää asetuksen 986/1998 mukaiset rehtorin kelpoisuusvaatimukset.

Tehtävässä toimit organisaation innostavana ja motivoivana suunnannäyttäjänä. Vastaat hallituksen asettamien strategisten tavoitteiden mukaan kokonaisvaltaisesti yhtiön liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä, päätösten toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta. Toimintaympäristössä painottuu laadukas koulutustoiminta sekä matkailupalvelut.

Arvostamme kokemusta ja näyttöä ennakkoluulottomasta johtajuudesta, hyvää yhteistyötaitoa ja verkostoitumiskykyä, sekä lisäksi ajanmukaista pedagogista osaamista, innovaatiokykyä, opetushallinnon tuntemusta sekä kielitaitoa. Hakijoille katsotaan eduksi laadunhallinnan ja henkilöstöjohtamisen osaaminen.

 

Hakeminen

Hakemukset osoitetaan 20.10.2019 mennessä Harjun Oppimiskeskus Oy:n hallitukselle osoitteeseen: marita.haaja@harjunopk.fi.

Hakemukseen pyydetään liittämään palkkatoivomus. Muutoin tehtävässä sovellamme yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta soveltuvin osin.

Tehtävään valitun on esitettävä lain (504/2002 6§) mukainen ote rikosrekisteristä ja hyväksyttävä lääkärintodistus 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kivelä, 040 755 0413 Toimitusjohtaja/rehtori Mika Palosara 0440 232 980